מכשירי מדידה

כלי עבודה | בגדי עבודה | פנסים

סט פרובים

סט פרובים

אמפרמטר צבת

אמפרמטר צבת

גלאי חיווט וקווי טלפון

גלאי חיווט וקווי טלפון

מגלה מתח

מגלה מתח

מד LUX

מד LUX

מד חום לייזר

מד חום לייזר

מד מתח זרם התנגדות

מד מתח זרם התנגדות

מודד הבדדה

מודד הבדדה

מד סדר פזות

מד סדר פזות